Scrubs

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   14:30 - 15:00

Om programmet

Studenterna ger de etablerade läkarna nya förvånande insikter. Dr Cox ger JD den respekt han borde fått för länge sedan.