The Simpsons

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   19:00 - 19:30

Om programmet

Lisa åker till ett performance-läger och uppmuntras där att "bejaka sin kreativa sida". Hon misslyckas vid sin hemkomst med att återanpassa sig till sitt vardagsliv och försöker istället att bejaka sin "inre hipster".