Community

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   04:25 - 04:45

Om programmet

Abeds okontrollerbara jul. Under ett speciellt julavsnitt förvandlar Abed verkligheten till en stop motion-animation. Studiegruppen och professor Duncan griper in när de börjar bli oroliga för Abeds mentala tillstånd.