According to Jim

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   08:00 - 08:25

Om programmet

Jim framhåller att män inte ska låta sig påverkas av kvinnor och kommer med i en talk show - vilket gör Cheryl rasande.