Scrubs

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   04:40 - 05:05

Om programmet

Lucy måste kunna motivera för Dr Cox varför hon vill bli läkare. Samtidigt ber Denise om råd för hur hon ska handskas med svårigheter hon upplever i förhållandet till Drew.