Community

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   06:25 - 06:45

Om programmet

Intro to Knots. Jeff anordnar en julfest för studiegruppen, men Annie har bett professor Cornwallis att höja deras betyg för historiearbetet. När han istället sänker betyget tar de honom av misstag som gisslan.