C.S.I

 TV4

TV4   23:55 - 00:55

Om programmet

Grissom och hans team under söker mordet på Walter Damian. Under utredningens gång kan de knyta honom till ett olöst fall.