A Place in the Sun: Summer Sun

 TV4

TV4   03:10 - 04:10

Om programmet

Steph Fessey och Andy Wynn från Hampshire har bestämt sig för att flytta till Portugal och får hjälp av Sarah att hitta ett passande boende.