Dr Phil 2014 126 "Sexual Standoffs"

 TV4

TV4   10:55 - 11:55

Om programmet

Stephanie, en kämpande countrypopsångare, vill upprätta ett äktenskapsförord med sin make Rob för att garantera att hon får rättmätig del i hans företags vinster vid en eventuell skilsmässa. Rob är av en helt annan åsikt och det blir upp till doktor Phil att medla mellan parterna.