112 - På liv och död

 TV4

TV4   00:55 - 01:55

Om programmet

Johan och Fredrik får larm om ett mordförsök men när de kommer fram till platsen visar det sig att situationen är mer komplicerad än vad de först trott. Mats och Nils-Gunnar skyndar sig till en patient med hjärtproblem i Jönköping. Släckningsarbetet av en brand i Stockholm försvåras för brandmannen Jörgen när han upptäcker en bensinläcka på platsen.