Summer Sun

 TV4

TV4   04:00 - 05:10

Om programmet

Steph Fessey och Andy Wynn från Hampshire har bestämt sig för att flytta till Portugal och får hjälp av Sarah att hitta ett passande boende.