Murder, She Wrote VII-XII 93 "The murder channel"

 TV4

TV4   13:00 - 13:55

Om programmet

Jessica kallas till jurytjänstgöring och ställs inför den mödosamma uppgiften att bena ut ett dubbelmord.