According to Jim

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   07:25 - 07:50

Om programmet

Cheryls mamma har köpt en familjegrav, där hon vill att de alla en gång ska vila.Cheryls mamma har köpt en familjegrav, där hon vill att de alla en gång ska vila. Men Jim insisterar på sin egen familjegrav och reserverar i hemlighet en plats bredvid en känd fotbollsspelare.