The Real Housewives of Orange County

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   13:55 - 14:55

Om programmet

Återföreningen fortsätter med att Kelly och Meghan sms-bråk tas upp igen. En oväntad svängning lämnar alla i chock.Återföreningen fortsätter med att Kelly och Meghan sms-bråk tas upp igen. En oväntad svängning lämnar alla i chock.