Ice Hockey World Championship

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   19:30 - 00:00

Om programmet

Kvarstfinal i Ishockey-VM. Ishockey-VM 2018 äger rum i Danmark 4-20 maj.Kvarstfinal i Ishockey-VM. Ishockey-VM 2018 äger rum i Danmark 4-20 maj.