The Mentalist

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   02:35 - 03:20

Om programmet

När en filmproducent i Hollywood mördas kallas CBI in för att utreda fallet.När en filmproducent i Hollywood mördas kallas CBI in för att utreda fallet.