The Mentalist

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   22:45 - 23:45

Om programmet

Jane tar hjälp av Brett Stiles för att orkestrera sin invecklade plan. Han måste kämpa för att befria Lorelei ur fängelse, i hopp om att hon sedan ska leda honom till Red John.