Navy NCIS

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   09:55 - 10:55

Om programmet

För att rentvå sitt namn, ställer sig en furir frivilligt inför krigsrätt om NCIS samtycker att bedriva sin egen undersökning efter hans mordfalle avvisats på grund av en misskött teckningsoption. Bishop och Jake disskuterar sina äktenskapsproblem.