Border Patrol

 TV12

TV12   03:30 - 04:00

Om programmet

En knarksmugglare landar i Auckland men frågan är om tullen får fast personen. En man som tidigare dömts för väpnat rån anländer till Queenstown.