Border Patrol

 TV12

TV12   05:55 - 06:25

Om programmet

Programstart. Mark och Tai hittar levande ödlor i en passagerares bagage. Shane och hans hund Maggie söker efter droger bland posten.