World's Wildest Police Videos

 TV12

TV12   04:00 - 05:00

Om programmet

Säsongsstart. En misstänksam förare får kalla fötter när narkotikahundarna sätts i arbete och får en vanlig rutinkontroll att mynna ut i en vild biljakt.