Police Ten 7 XXI 1 (#0498294)

 TV12

TV12   02:00 - 02:35

Om programmet

Säsongsstart. Konstaplarna ingriper i en grannfejd som nått nya höjder med två yxor involverade. En bilförare är så kraftigt påverkad att han är medvetslös och har kört rakt igenom ett bostadsområde som slutat i ett totalförstört staket, polisen tvingas ta mannen till sjukhus.