World's Wildest Police Videos

 TV12

TV12   03:55 - 05:00

Om programmet

En knarklangare flyr till fots efter att fått samtliga däck punkterade av en spikmatta, en god samarit hjälper polisen att underkuva en narkotikasmugglare.