Gotham

 TV12

TV12   02:55 - 03:55

Om programmet

Gordon försöker vinna tillbaka Lee samtidigt som gamla allianser bryts och nya formas.