Hammer of the Gods

 TV12

TV12   22:00 - 00:00

Om programmet

Vikingaprinsen Steinar får i uppdrag att hitta sin sedan länge försvunna bror Hakan av sin döende far. Steinars folk ligger i ett blodigt krig med saxarna och Hakan är den enda som har förmågan att ena folket. För att rädda sitt folk måste Steinar därför hinna fram till Hakan i tid.