Border Patrol

 TV12

TV12   13:00 - 13:30

Om programmet

Narkotika har gömts i en resväska. Stu undersöker några behållare som visar sig innehålla giftiga spindlar.