Storage Wars

 TV12

TV12   06:00 - 06:30

Om programmet

Här görs en återblick på några av de bästa ögonblicken då köparna låter värdera föremålen de köpt.