The Force

 TV12

TV12   18:00 - 19:00

Om programmet

Poliserna handskas med ett flertal alkoholrelaterade incidenter. Det blir allt från våld i hemmet till utsatta studenter.