Storage Wars: Texas

 TV12

TV12   06:30 - 06:55

Om programmet

Det hålls auktion i den exklusiva byn Haslet och Rickys mamma Puffy orsakar tumult när hon ger sig in i förrådskampen. Jenny och Mary tar några chansningar.