Hardcore Pawn

 TV12

TV12   10:30 - 11:00

Om programmet

Seths nya idéer angående butikens säkerhet gör att de förlorar anställda och familjemedlemmarna tvingas ställa upp och arbeta. Seth får handskas med tuffa kunder och når snart bristningspunkten.