Storage Wars

 TV12

TV12   12:00 - 12:30

Om programmet

Auktionen i Los Angeles lockar fler köpare än Dan och Laura förväntat sig. Dave Hester återvänder och Rene tar hjälp av sin pappa Gunter. Mary attraheras av mer än bara bra förråd.