Modern Family

 TV12

TV12   10:00 - 10:30

Om programmet

För att fira skottdagen planerar familjen Dunphy att delta i en trapetskurs. Men när familjens kvinnor uppenbarligen drabbats av pms måste Phil göra upp en plan för att rädda dagen. Mitchell planerar en överraskningsfest inför Camerons 40-årsdag. Men oförutsedda omständigheter gör att han går miste om den lokal han planerat att ha festen i och han måste snabbt hitta en ny. Jays manlighet ifrågasätts när han misslyckas med att försvara Glorias heder.