American Restoration

 TV10

TV10   09:45 - 10:15

Om programmet

Teamet får i uppdrag att restaurera en popcorn-maskin från 50-talet. Därefter lämnar en kund in en kompressor av märket Michelin Man. Bristen på reservdelar kan dock göra arbetet invecklat.