When Sharks Attack

 TV10

TV10   16:30 - 17:25

Om programmet

2006 utsätts Oregons norra kust av ett antal attacker. Surfarsamhället och de lokala innvånarna blir väldigt oroade.