Last Secrets of the 3RD Reich

 TV10

TV10   06:50 - 07:45

Om programmet

Arméns stolthet, ubåten U-513, blev en grav för alla utom sju av hennes besättningsmän efter att hon bombts av amerikanska patrullplan i 1943.