Fort Raleigh, North Carolina

 TV10

TV10   13:00 - 14:10

Om programmet

Forskarna gräver för att hitta rester från Amerikas första stad grundad av befirade slavar.