Time Team

 TV10

TV10   13:00 - 14:00

Om programmet

På Northumbrias kust utforskar teamet en ovanlig udde som kan vara platsen för 1300-talskyrkan St Ebbe. När utgrävningarna börjar gör teamet en chockerande upptäckt. Del 5:11