Ax Men

 TV10

TV10   15:00 - 16:00

Om programmet

Allteftersom säsongen tar fart klarar inte alla av att hänga med. På Rygaard drivs DJ Jeremiah till en brydpunkt.