Highway Thru Hell

 TV10

TV10   14:00 - 15:00

Om programmet

En lokal räddningsfirma hälper personer som hamnat i nöd på grund av de brutal vind och väderförhållandena som råder på motorvägarna under vintern.