Highway Thru Hell

 TV10

TV10   02:50 - 03:40

Om programmet

En lokal räddningsfirma hälper personer som hamnat i nöd på grund av de brutal vind och väderförhållandena som råder på motorvägarna under vintern.