Highway Patrol

 TV10

TV10   03:15 - 03:40

Om programmet

Australiensk reality från 2011Konstapel Rose kallas till en olyckplats där en motorcyklist försökt åka mellan två långtradare.Konstapel Rose kallas till en olyckplats där en motorcyklist försökt åka mellan två långtradare.