Storage Hunters UK

 TV10

TV10   14:00 - 14:30

Om programmet

Nat och Johns dag i Glasgow får en flygande start med Dans fula taktik leder till kaos i teamet. George hittar ett nytt husdjur.