Counting Cars

 TV10

TV10   07:35 - 08:00

Om programmet

Danny kollar in en fantastisk kollektion som innefattar en Ford Roadster från 1933 och en 53 Henry J. Under tiden gör Mike och Ryan ett obehörigt inköp så nu är pressen hög på Ryan att göra det värt det.