Selling Big

 TV10

TV10   01:55 - 02:20

Om programmet

På den sista auktionsdagen i Edmonton räknar teamet med en bra profit från stora, tunga kvalitetsmaskiner medan mer sällsynta objekt antingen bringar in storkovan eller floppar totalt.