The Safecrackers

 TV10

TV10   06:00 - 06:25

Om programmet

Phil och Blaze får upp ett spår och leds till ett nedbränt hotell med ett skandalöst förflutet - och ett undangömt kassaskåp.