To Catch a Smuggler

 TV10

TV10   23:00 - 00:00

Om programmet

Säkerhetspersonalen använder sig av en viss strategi för att avgöra vem som kan vara bärare av olagliga droger.