WWII Greatest Raids

 TV10

TV10   08:55 - 10:00

Om programmet

Det brittiska infanteriet måste segelflygslanda i norra Frankrike för att sedan belägra två nyckelbroar som finns i fiendens händer.