Air Aces

 TV10

TV10   01:55 - 02:45

Om programmet

De var unga, talangfull och svarta men den amerikanska areméen vägrade dem nyckelpositioner. Men efter hög press från afro-amerikansk aktivistgrupper på president Roosevelt tog man fram ett svart stridspilot program i Tuskegee i Alabama.