Forum

 SVT2

SVT2   15:00 - 16:00

Om programmet

Radikala miljöer i Sverige och hoten mot samhället. Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet är snabbt växande problem i Sverige. Hur kan utvecklingen stoppas och vems är ansvaret? Med Magnus Ranstorp, terrorforskare Försvarshögskolan, Amir Rostami, forskare Stockholms universitet, Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. Arrangör: Timbro.