Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

09:00: Riksdagens frågestund. Finansminister Magdalena Andersson (S), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 7/2. 10:15: EU i nationalstatens grepp. Tre forskare om EU:s spelregler, skattepolitik och flyktingkrisen. Med Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap Umeå universitet, Cécile Brokelind, professor i handelsrätt Lund universitet och Tino Sanandaji, forskare Handelshögskolan i Stockholm. Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 6/2. 11:00: Kan ökad flexibilitet stärka det europeiska samarbetet? Tre forskare om valutaunionen och obalanser i EU, rättsstatsprincipen, och strategier för att påverka. Med Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, Malin Stegmann McCallion, docent iläs mer: svt.se.